Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske osnovana je Uredbom o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (NN 155/08), 24. prosinca 2008. godine, kao bitni čimbenik provedbe dijela regionalne razvojne politike Republike Hrvatske iz nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske je 2010. godine akreditirana od strane Europske komisije čime je potvrđena kao provedbeno i ugovarateljno tijelo za IIb IPA komponentu koja uključuje programe prekogranične suradnje:

• Hrvatska – BIH,
• Hrvatska – Crna Gora,
• Hrvatska – Srbija,

te dva transnacionalna programa:

• Jugoistočni europski prostor i
• Mediteran.

Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj “Europska teritorijalna suradnja” u financijskom razdoblju 2014.-2020. Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske imenovana je Upravljačkim i Kontrolnim tijelom za dva programa:

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora financirani dijelom iz EFRR i djelom iz IPA II
Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija financiran iz EFRR-a

te Tijelom za kontrolu za devet programa financiranih iz EFRR:

Interreg program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska
Interreg program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska
Interreg program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska
Interreg program transnacionalne suradnje Središnja Europa
Interreg program transnacionalne suradnje Mediteran
Interreg program transnacionalne suradnje Dunav
Jadransko-jonski Interreg program transnacionalne suradnje
Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPA
Program međuregionalne interreg suradnje URBACT

Misija

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske svojim djelokrugom poslova želi povećati daljnju apsorpciju EU sredstava. Povećanjem broja korisnika i aktivnim pružanjem podrške povećati iskorištavanje sredstava na EU programima u nadležnosti Agencije, ojačati regije, smanjiti negativan učinak granica te promovirati gospodarsku i društvenu povezanost. Prepoznavanjem zajedničkih vrijednosti i interesa, jačanjem rada regionalnih koordinatora i razvojem projektnih ideja koje podržavaju društveno – gospodarski razvoj unutar države raditi na spajanju nacionalne i regionalne razine te kao partnerska institucija aktivno sudjelovati u pripremi i provedbi strateških projekata važnih za Republiku Hrvatsku.

Vizija

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske će upravljanjem i kontrolom programa financiranih iz fondova Europske Unije i daljnjem sudjelovanjem u provođenju politika regionalnog razvoja u svojoj nadležnosti doprinijeti poboljšanju nacionalne, transnacionalne, prekogranične i međuregionalne suradnje te time aktivno sudjelovati u daljnjem razvoju regija kao strateškog cilja Europske Unije.

X