Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske ima značajnu ulogu u djelokrugu poslova koji se odnose na regionalni razvoj, provedbu politike regionalnoga razvoja i jačanje uloge regionalnih koordinatora (županijskih razvojnih agencija) kao ključnih preduvjeta za uspostavu decentraliziranog i učinkovitijeg sustava upravljanja EU fondovima.

Regionalni razvoj dugoročan je proces unapređenja održivog gospodarskog i društvenog razvoja koji se ostvaruje kroz prepoznavanje, poticanje i upravljanje razvojnim potencijalom. Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u Europskoj uniji.

Kako bi se postigao ravnomjerniji razvoj zemlje te smanjile društveno-gospodarske razlike, prema Strategiji regionalnog razvoja osiguran je koordinirani pristup upravljanju i razvoju svih dijelova zemlje povezivanjem različitih ministarstava i drugih državnih institucija s nacionalnim, regionalnim i lokalnim sudionicima društveno-gospodarskog razvoja.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske također se, svojim iskustvom i primjerima dobre prakse, pokazala kao poželjan partner u provedbi strateških projekata bitnih za cjelokupan razvoj Republike Hrvatske.

X