Prekogranična suradnja je sastavni dio regionalne/kohezijske politike Europske unije, osmišljene radi unapređenja ekonomske i socijalne kohezije te smanjenja razlika u stupnju razvoja različitih europskih regija. Započela je kao izdvojena inicijativa Zajednice financirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj 1990. godine, te od tada do danas sve više dobiva na važnosti. U financijskoj perspektivi 2007. – 2013. godine predstavljala je jedan od tri osnovna cilja kohezijske politike EU (Cilj 3 – Europska teritorijalna suradnja).

S obzirom na oblik Republike Hrvatske i izuzetnu duljinu njenih granica, prekogranična suradnja programa Europske unije ima važnu ulogu u regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Od ukupno 21 županije čak 18 hrvatskih županija ima izravne granice s regijama susjednih država, koje čine prihvatljiva područja suradnje na osnovi čega se izrađuju zajednički programi prekogranične suradnje.

Programi prekogranične suradnje funkcioniraju shemama bespovratne pomoći koje se temelje na jedinstvenim pozivima na dostavu projektnih prijedloga, zajedničkom postupku odabira projekata te principu vodećeg partnera. Prekogranični karakter projekta mora biti jasno vidljiv te se mora provoditi i imati pozitivan utjecaj s obje strane granice.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske provodi IPA IIb komponentu koja obuhvaća tri programa prekogranične suradnje s državama nečlanicama EU. Republika Hrvatska u financijskoj perspektivi sudjelovala je i u dva transnacionalna programa.

U nastavku slijede programi koji su podijeljeni na programe prekogranične suradnje s državama nečlanicama EU te transnacionalne programe.

Programi prekogranične suradnje s državama nečlanicama EU:

  1. Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina,
  2. Program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora,
  3. Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija.

Transnacionalni programi:

  1. Jugoistočna Europa (SEE),
  2. Mediteran (MED).
Stope ugovorenosti (%)
Program1. poziv2. poziv3. poziv
Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina99.81%99.43%100%
Prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija100%99.99%97.37%
Prekogranična suradnja Hrvatska – Crna Gora99.53%100%100%
Jugoistočna Europa (SEE)92.93%72.03%Nije primjenjivo
Mediteran (MED)95.51%92.38%Nije primjenjivo
Stope iskorištenosti (%)
Godišnja alokacija
Program (+TA)20072008200920102011
Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina90.78%94.71%89.79%83.86%90.46%
Prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija90.97%96.31%91.02%92.44%88.17%
Prekogranična suradnja Hrvatska – Crna Gora82.95%85.80%83.55%89.55%92.64%
Jugoistočna Europa (SEE)90.15%77.71%85.61%Nije primjenjivoNije primjenjivo
Mediteran (MED)85.55%84.34%82.54%Nije primjenjivoNije primjenjivo
Projekti financirani iz alokacija 2012 i 2013 su u provedbi te konačne stope iskorištenosti još nisu poznate
X