Teritorijalna suradnja podrazumijeva pokretanje partnerstava između regionalnih i lokalnih tijela dviju ili više europskih država kako bi se provodile zajedničke inicijative i osmislila rješenja za zajedničke probleme. Iako je formaliziran relativno nedavno, koncept teritorijalne suradnje prisutan je od samih početaka Europske unije i s vremenom je postao okosnica u proširenju i institucionalnom jačanju Unije.

Mogućnosti teritorijalne suradnje u poticanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Unije te smanjenju razvojnih razlika između regija prepoznata je tijekom financijskog razdoblja 2007.-2013. kada postaje jedan od ciljeva Kohezijske politike. Uvažavanje različitosti europskih regija, smanjenje negativnih učinaka granica i prijenos ideja između regija putem provedbe zajedničkih programa između država članica postaje sinonim za Europsku teritorijalnu suradnju, odnosno Interreg.

O Interregu

Program Interreg je uspostavljen 1990. godine kao alat regionalne politike. Interreg je započeo na lokalnoj razini između susjednih regija dviju ili više država, a kasnije je proširen na europske makroregije, kao što je Baltičko more, Dunav, Jadran, Alpe i drugo.

Osnovni cilj programa Interreg je poticanje usklađenog ekonomskog, socijalnog i teritorijalnog razvoja Europske unije, čime su formalizirana prijašnja iskustva i načela teritorijalne suradnje Unije.

Prvi Interreg program (1990.-1993.) uključivao je 11 država članica Europske unije, s ukupnim proračunom od 1.1 mlrd. EUR. U trenutnom financijskom razdoblju 2014.-2020. provodi se Interreg V koji uključuje 28 država članica s proračunom od 10.1 mlrd. EUR i razvija rješenja na području 11 tematskih ciljeva Kohezijske politike. Usporedno s proširenjem Unije, u Interreg su uključivane države nečlanice.

Veća ulaganja u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

Poboljšanje pristupa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama

Poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih tvrtki

Podržavanje prijelaza na gospodarstvo s manjim udjelom ugljika

Poticanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencije opasnosti i upravljanja

Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa

Promicanje održivog prometa i poboljšanje mrežnih infrastruktura

Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podržavanje mobilnosti radne snage

Promicanje društvene uključenosti te borba protiv siromaštva i diskriminacije

Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje

Poboljšanje učinkovitosti javne uprave

Programi teritorijalne suradnje u Republici Hrvatskoj

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske ima ključnu ulogu u provedbi programa Europske teritorijalne suradnje na teritoriju Hrvatske. Koristeći sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta pretpristupne pomoći, Agencija uspješno odgovara na izazove regionalnog razvoja Hrvatske, razvoja pograničnih područja Hrvatske te povezivanja s lokalnim i regionalnim tijelima na području Mediterana, Jadrana, Dunava i Jugoistočne i Središnje Europe.

Tijekom proteklog financijskog razdoblja 2007.-2013. te sadašnjeg 2014.-2020. Agencija je osigurala zastupljenost hrvatskih partnera u programima teritorijalne suradnje i na taj način doprinijela ostvarenju ciljeva Kohezijske politike.

X